Hvordan øke rekrutteringen til jentefotball

Postet av Tverlandet Idrettslag den 17. Mar 2023


På selve kvinnedagen 8.mars deltok Malin Bendixsen, Ole Christian Skogstad og Magnus Svendsen på NFF Nordland sitt møte om jentefotballen i Bodø. 

Hensikten med møte var å samle krefter og komme frem til gode løsninger hvordan vi i felleskap kan øke rekrutteringen til jentefotball i Bodø.  

Bred deltakelse med solid kompetanse og engasjement for jentefotballen var et godt utgangspunkt for gode diskusjoner. 

Det ble videre satt en arbeidsgruppe på tvers av klubbene, som skal jobbe målrettet for å få rekruttert flere jenter inn i fotballen. 

Sportslig Utvalg og Tverlandet IL er veldig fornøyd med at Malin skal jobbe videre med dette, og at hun skal delta aktivt inn i Sportslig Utvalg med dette i fokus.  

  Sammen skal vi løfte jentefotballen til ett nytt nivå 🙂

#bodoenergi #saltenaqua Bodø modellen

Postet av Tverlandet Idrettslag den 3. Feb 2020

Her er avtalen som gir barna et best mulig tilbud lokalt

Vedlegg:Treningstider

Postet av Tverlandet Idrettslag den 10. Jan 2020

Treningstider er lagt ut på Fotball i menyen (Treningstider)Trekning Julelotteriet

Postet av Tverlandet Idrettslag den 21. Jan 2019

file-19.jpeg

Åpne vedlegget, så finner du trekningslisten.

Takk til dere alle som støtter oss :)

Vedlegg:Samarbeidsavtale mellom FK Bodø/Glimt og Tverlandet IL - Fotball

Postet av Tverlandet Idrettslag den 24. Jan 2018

Vi er meget fornøyd med å ha inngått en to-årig Samarbeidsavtale med FK Bodø/Glimt. Dette gir oss et løft i form av tilgang til kunnskap, erfaring og kompetanse. Under er noe av det som inngår i avtalen.

1. TRENERUTVIKLING - Trenerkoordinator i klubb deltar på Trenerutviklingsseminar i Bodø en gang pr år. Vi inviteres til Trenerforum hos Glimt. Trenere i Tverlandet IL besøker Bodø/Glimt for å observere treningsopplegg for aldersbestemte lag og møte med relevante Spillerutviklere i Bodø/Glimt.

2. SPILLERUTVIKLING - Bodø/Glimt ved Trenerutvikler eller annen ansatt Spillerutvikler har en praksisøkt pr år for spillere satt sammen av Tverlandet IL. Praksisøkt avholdes i sammenheng med Trenerforum. Spillere fra Tverlandet IL gis rett til deltakelse på trening med Bodø/Glimts satsingslag. Bodø/Glimt kan invitere spillere fra Tverlandet IL til deltakelse på tiltak og trening med Bodø/Glimts satsingslag. Bodø/Glimt og Tverlandet IL signerer «Samarbeidsavtale hospitering» for disse spillerne der omfanget på hospiteringen er avtalt mellom klubbene. Bodø/Glimt stiller med to A-lags spillere på Tverlandet Il’s fotballskole

3. KLUBBUTVIKLING - Bodø/Glimt og Tverlandet IL deltar i NFF’s Kvalitetsklubbprosjekt. Dele på modeller, maler og rutiner for effektiv klubbdrift. Dele erfaringer og konsepter i markedsarbeid. Bodø/Glimt deltar på sponsorarrangement i Tverlandet IL som avholdes i sammenheng med Trenerforum og praksisøkt. Utveksle muligheter innen markedsarbeid.

Erik Christensen - Sportslig Leder