Hjertestarteren Tverlandet IL fikk fra XXL er på plass.

Den er plassert på vegg ved inngang 2. etasje på Tverlandshallen
(rett over kunstgressbanen - se kart).

Her finner du instruksjons materiell og opplærings video.

Alle våre trenere og lagledere SKAL gjøre seg kjent med denne,
samt virkemåte.


Bruker manual

Trenings manual

HeartSine samaritan® PAD SAM 300P

 


Opplærings video