TIL Svømming i Tverlandet IL er en dugnadsbasert organisasjon hvor foreldre/foresatte bidrar i alle ledd. Trenerne er ulønnede foreldre/foresatte som bruker 100 – 500+ timer i året i svømmehallen for å gi barn og unge en meningsfylt aktivitet de kan ha glede av hele livet!

Svømmegruppene

TIL Svømming består av svømmere mellom 5 og 50+ år. Med dette spennet har vi delt oss inn i fem grupper;

  • Barnas svømmeskole tar barnet fra å sitte på kanten og se på vannet til å beherske grunnleggende rygg og crawl teknikk gjennom et strukturert opplegg med fokus på ferdighet fremfor alder. Svømmeskolen deles inn i fire undergrupper, avhengig av ferdighetsnivå med klare læringsmål for å gå til neste nivå. Svømmeskolen går over 12 uker og følger skoleruten.
  • C-gruppa er hvor de med grunnleggende ferdigheter starter, gjerne rett fra svømmeskolen. For å begynne her må du kunne svømme 25m sammenhengende uten å ta i kanten. Gruppen trener én gang i uken og treningene følger skoleruten.
  • B-gruppa er hvor de litt mer viderekommende svømmer. For å komme til denne gruppa bør barnet beherske 100m fri/rygg med stup og vendig, men her vektlegges også en god alders- og sosial sammensetning. B-gruppa trener to – tre ganger i uka, og treningene følger skoleruten. Det er mulig for B-gruppe svømmere å hospitere i A-gruppa etter trenerens vurdering.
  • A-gruppa hvor de som behersker alle fire svømmearter og som satser på svømming som idrett svømmer. Gruppen trener fire+ ganger pr uke i bassenget, vanligvis også i ferier og høytider.
  • Masters-gruppa er for de voksne (18+) som ønsker å bruke svømming til litt mer enn rekreasjon, men ikke nødvendigvis har større ambisjoner enn å utfordre seg selv. Masters gruppa trener en eller to ganger i uken avhengig av tilgjengelig bassengtid.

Involvering av foreldre/foresatte

For å holde alt dette i gang bidrar foreldre/foresatte og svømmerne på noen aktiviteter gjennom året for å hjelpe til med gruppa sin økonomi og gi svømmerne våre opplevelser. Dette gjør vi for å holde treningsavgift og egenandeler for deltagelse på treningssamlinger og stevner nede, samt ha muligheten for sosiale aktiviteter som jule- og sommer avslutning for alle svømmerne. Barn skal ikke bli ekskludert fra å drive med svømming på grunn av familieøkonomi!

TIL Svømming arrangerer et approbert svømmestevne og et rekruttstevne i året. Dette er sosiale aktiviteter, men vi trenger en del arbeidskraft. Normalt deler vi inn i slik at det blir dugnads økter på 3-4 timer i løpet av en helg. Her får dere sett mange rasende dyktige barn og unge i aksjon!

Vi gjennomfører også normalt én dugnad med loddsalg, dorullsalg eller annet inntektsbringende i året. Disse dugnadene gjennomføres ved at vi foreldre/foresatte betaler for for loddblokken/dorull el.l. og selger videre det de selv måtte ønske. Det dere ikke selger, beholder dere selv. Enkelt, og et bra incentiv for den enkelte.

Folkebadet er en stor inntektskilde for TIL Svømming, som i tillegg har folkehelseperspektivet ved at det gir både barn og voksne en mulighet for både lek og trening i vann. Normalt én vakt á 3 timer i halvåret som billettør, badevakt eller ansvarlig voksen. Vi gir opplæring og livredningskurs.

Styr og stell

TIL Svømming er en undergruppe i Tverlandet Idrettslag som er vår moderklubb. Dette gjør at vi sammen med de andre gruppene drar nytte av stordriftsfordeler som medlemsregister, økonomistyring, oppfølging av politiattester og samarbeid med de andre gruppene. TIL Svømming har et eget styre med blant annet leder, nestleder, økonomiansvarlig, folkebad ansvarlig, materiellansvarlig, treneransvarlig og svømmeskoleansvarlig.

Styret blir valgt på årsmøte i TIL Svømming hvor alle medlemmer og deres foreldre/foresatte inviteres til å delta, og stadfestes i forbindelse med årsmøte i Tverlandet Idrettslag med formelt valg. Det er styret som fastsetter treningsavgift og egenandel for deltagelse (påmeldingsavgift, reise, opphold, mat, etc) på stevner og treningsleire. Dersom noen har utfordringer med egenandel eller treningsavgift; ta kontakt med en av oss i styret, så løser vi det!

Vi bruker SPOND (egen app) for å invitere til trening, registrere oppmøte og generell informasjon til svømmerne. Denne er koblet mot medlemsregisteret til Tverlandet Idrettslag, for det er kun ét medlemskap i idrettslaget.

Til sist vil vi i styret ønske deg og svømmeren hjertelig velkommen til oss. Vi kan love mange morsomme, utfordrende, frustrerende og gode stunder med en fantastisk aktivitet. Har du lyst å bidra ved å prøve deg som trener, være dommer på stevner eller liker å jobbe mer i kulissene (som i styret) ikke nøl med å ta kontakt!

svomming@tverlandetil.no