Denne virksomhetsplanen inneholder en del med visjon, virksomhetside og idrettslagets verdigrunnlag, hovedmål og delmål.

Videre inneholder den en konkret handlingsplan som inneholder ulike tiltak som prioriter hva som skal gjøres – dvs. være styrende for Tverlandet IL.
Denne planen er derfor retningsgivende for hva klubben skal vektlegge og være med på å skape en «Rød tråd» for idrettslagets virksomhet på alle plan.