Generell informasjon om Norges Svømmeskole:

Kurskvelder

12 ganger før jul og 12 ganger etter jul.

Oppstart i September, ingen kurs i skolenes høstferie/vinterferie/påskeferie. Norges svømmeskole følger skoleruten.

Kursopplegg

Norges Svømmeforbunds klare mål er at alle skal lære å svømme slik at grunnlaget

for svømmedyktighet kan legges så tidlig som mulig. Den nasjonale planen for

svømmeopplæring er delt inn i flere faser.

Veien fra vanntilvenning til mestring av vann er følgende:

leke, holde pusten, dykke, hoppe, flyte, linjeholdning, balanse, forandre posisjon og leie i vannet, gli, rytmisk pusting, fremdrift.

Fire kjernefunksjoner er sentrale for å lære å svømme, og for å kunne svømme fort.

Dette er dykke, flyte, gli og fremdrift. Kjernefunksjonene oppnås gjennom 20 kjerneøvelser som inneholder elementene som trengs for å mestre forholdene i vannet, og å lære å svømme.

Ulike gruppene:

-Nivå 1: Hval

Dekker kjernefunksjonen dykke.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

Holde pusten – hodet under vann – åpne øynene

Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen

Holde pusten – dykke mellom beina på en partner

Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander fra bunnen.

-Nivå 2: Skilpadde

Dekker kjernefunksjonen flyte.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

Holde pusten – flyte på magen – linjeholdning

Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholdning – puste

Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholdning

Holde pusten – flyte på mage – linjeholdning – dreie på ryggen – puste – linjeholdning

Holde pusten – flyte – balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust.

-Nivå 3: Pingvin

Dekker kjernefunksjonen gli.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

Gli på magen – linjeholdning

Gli på ryggen – linjeholdning

Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen

Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning

Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark

Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.

- Nivå 4: Selunge

Dekker kjernefunksjonen fremdrift.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg – linjeholdning – rytmisk pusting

Crawlsvømming uten pust

Crawlsvømming – rytmisk pusting – linjeholdning

Ryggsvømming – linjeholdning – puste

Glistup fra bassengkanten – crawlsvømming med pust

Påmelding og mer informasjon finner du på: www.tryggivann.no