SOLIDARITETSFONDET

Postet av Tverlandet Idrettslag den 21. Mar 2023

Alle barn skal ha lik mulighet til å delta i idrett.  

Solidaritetsfondet er et av tiltakene for å oppnå dette målet. Nå er det mulig å søke om midler for å betale medlemskontingent, utjevningsavgifter, utstyr eller andre utgifter gjennom fondet.

Å være med i idretten innebærer en del utgifter. Det er ikke en selvfølge for alle at slike utgifter er lette å håndtere. Vi har et fond hvor familier som har behov for det, kan søke om økonomisk støtte. Ingen skal ekskluderes med bakgrunn i økonomi!

Solidaritetsfondet er ment til å helt, eller delvis dekke medlemskontingent/trenings avgift, egenandel til turnering og hjelp til kjøp av utstyr.

Har dere behov for hjelp, send en mail til au@tverlandetil.no

 Søknadene behandles konfidensielt og behandles fortløpende.Petrine Skog ny leder for Tverlandet idrettslag.

Postet av Tverlandet Idrettslag den 20. Mar 2023På Tverlandet idrettslags årsmøte mandag 20. mars 2023 ble Petrine Skog (46) valgt som ny leder for Tverlandet idrettslag. 

Etter 13 år i Tverlandet idrettslag gir nåværende leder Knut Ole Nordlie stafettpinnen videre.

Petrine Skog er 45 år, fra Tverlandet og bosatt på Tverlandet. Skog er sykepleier med videreutdanning i folkehelse, HMS, økonomi og ledelse. Hun er ansatt som produkt eier i PBL MENTOR AS, hvor hun jobber med utvikling av digitale systemer for internkontroll og HMS. Videre er hun selv tidligere aktiv svømmer i Tverlandet idrettslag, hun har vært svømmetrener i TIL i en årrekke, og har også mann og tre barn som har vært og er aktive i idrettslaget innen flere grener gjennom mange år.  

Hvordan øke rekrutteringen til jentefotball

Postet av Tverlandet Idrettslag den 17. Mar 2023


På selve kvinnedagen 8.mars deltok Malin Bendixsen, Ole Christian Skogstad og Magnus Svendsen på NFF Nordland sitt møte om jentefotballen i Bodø. 

Hensikten med møte var å samle krefter og komme frem til gode løsninger hvordan vi i felleskap kan øke rekrutteringen til jentefotball i Bodø.  

Bred deltakelse med solid kompetanse og engasjement for jentefotballen var et godt utgangspunkt for gode diskusjoner. 

Det ble videre satt en arbeidsgruppe på tvers av klubbene, som skal jobbe målrettet for å få rekruttert flere jenter inn i fotballen. 

Sportslig Utvalg og Tverlandet IL er veldig fornøyd med at Malin skal jobbe videre med dette, og at hun skal delta aktivt inn i Sportslig Utvalg med dette i fokus.  

  Sammen skal vi løfte jentefotballen til ett nytt nivå 🙂

#bodoenergi #saltenaqua