TIL 90 år - 30 års innsats på kanten

Postet av Tverlandet Idrettslag den 24. Jun 2018

Sentrale folk i svømmegruppa gjennom 30 år. Fra venstre: Kenneth Ness, Oskar Pettersen, Stein Egil Helskog, Karl L. Helskog og Steinar Thoresen.

Da bassenget på Tverlandet sto ferdig i 1978 ble initiativet tatt for å etablere svømmegruppa. Flere av de som var med i oppstarten var tilknyttet forsvaret og beordringer gjorde at ressurspersoner forsvant fra Tverlandet. Det førte til litt start og stopp de første årene.

I 1981 kom Per Pettersen og Leif Skog inn som trenere. Pettersen hadde ansvaret for de eldste svømmerne og Skog de yngste. Interessen økte og i perioder var det inntaksstopp. Alle treningsgruppene var fulle.

Espen Soløy var en av svømmerne i den perioden.

-Per Pettersen og Leif Skog var skikkelige ildsjeler for klubben i den tiden. De sto virkelig på for oss svømmere og skapte veldig godt miljø bant svømmerne

Barnas svømmeskole var viktig for rekrutteringen, men hadde et annet format den gang. Alle deltakerne var på samme partiet og det var en instruktør pr bane. Målsettingen med svømmeskolen var å klare 25 meter og instruktøren gikk på kanten.

Steinar Thoresen

Steinar Thoresen ledet svømmegruppa i tre år, mens Pettersen og Skog tok seg av aktiviteten i bassenget. Kreativiteten var stor når det kom til å samle inn penger.

-Vi fikk kontakt med en som eide skog på Ilstad. Tre ble sagd ned og tørket. Til slutt ble veden pakket i sekker og solgt av de eldste svømmerne. Motivasjonen var treningsleir i klubbregi.

Treningsleiren ble lagt til Portugal like før skolestart. Pengene fra vedproduksjonen ble investert i sol, sommer og masse trening. Det skapte både sportslig fremgang og godt miljø.

Steinar Thoresen selv ble æresmedlem. Bakgrunnen var innsatsen han gjorde i gruppa som fikk realisert Tverlandshallen. Tverlandshallen ble meldt inn til kulturdepartementet med ferdigattest i 1992. De påfølgende årene fikk Tverlandshallen AL utbetalt sine 3 millioner i spillemidler.

En annen synlig arv etter Thoresen er folkebadet. Svømmegruppa driver den dag i dag folkebad åpent for alle. Avtalen ble forhandlet frem av Steinar Thoresen og kommunen. Folkebadet sikrer svømmegruppa inntektene, samtidig som innbyggerne får offentlig bad to ganger i uka. I de senere årene har folkebadet blitt redusert til en gang i uka.

Karl L. Helskog overtar

I 1989 takket Steinar Thoresen for seg som leder og Karl L. Helskog overtok lederansvaret. Per Pettersen og Leif Skog fortsatte som trenere og svømmegruppa vokste.

Folkebadet fortsatt aktiviteten for innbyggerne på Tverlandet og barnas svømmeskole fortsatte som rekrutteringskilde for treningsgruppene.

-Vi la til rette for allsidighet. Hvis noen ville prøve seg i andre idretter så var dette helt i orden. De var alltid velkommen tilbake i svømmegruppa, minnes Helskog om aktiviteten den gang

Treningsleieren ved sesongstart ble etter hvert flyttet fra Portugal til finske Kokkola. Svømmere, trener og reiseledere satte seg i biler og tok kjøreturen til Finland. Den gang gikk det ferge østover fra både Skelleftehamn og Umeå, og reisene var overkommelig.

Uka før skolestart ble benyttet godt. Svømmeteknikken ble finpusset, treningskapasiteten ble bygd og miljøet mellom svømmerne ble skapt.

Helskog gikk i spissen for å få til et formalisert klubbsamarbeid mellom svømmeklubbene i Salten.

-Vi prøvde å få til et SF-Salten med Bodø, Tverlandet, Fauske og Rognan. Tanken var at klubbene skulle ha en felles profesjonell trener, men vi fikk det ikke til, sier Helskog.

SF betyr startfellesskap og gjør at to eller flere klubber kan stille felles stafettlag. På de individuelle øvelsene stiller svømmerne for sine respektive moderklubber. Etablering startfellesskap krever en avtale mellom klubbene og godkjenning fra svømmeforbundet.

Helskog var med i styret til 1998, inkludert år som leder i kretsstyret. Etter den tid stilte han som dommer noen sesonger før endelig trakk seg ut av svømmesporten.

Kobben, ridder og kretsarbeid

Det er mange overskrifter som passer for Oskar Pettersen. Inngangen hans til svømmegruppa kom gjennom barnas svømmeskole i 1990. Svømmeskolen hadde stoppet opp og Oskar sammen med Mette Dankertsen fikk oppdraget med å starte den på ny.

-Vi brukte tidligere svømmere som instruktører og de skulle ut i vannet. Hver instruktør skulle ha ansvaret for 3-5 barn, og det ble deling mellom de som var på grunna og de som var på dypa. Denne modellen er ganske lik dagens modell for svømmeskolen. Etter hvert ble det også videregående grupper, mimrer Oskar.

Selv ble Oskar sammen med Mette Dankertsen flyttet som trenere for C-gruppa. Manglende svømmeferdigheter hos Oskar selv hindret ham ikke å trene andre. På det meste hadde svømmegruppa 200 aktive. 100 av dem holdt til på Barnas svømmeskole og 100 av dem holdt til i de ulike treningsgruppene.

-Det var 15 svømmere på A-gruppa. De ble trent av Jan Kuraas før Jan Roger Knutsen overtok. Aleksander Sommerbakk var også A-trener, minnes Oskar om treningsgruppene.

Om Oskar manglet svømmeferdigheter manglet han ikke dataferdigheter. Programpakken Kobben ble utviklet med to moduler. Den ene modulen administrerer stevner med alt fra påmelding til resultatlister og utsendelse av regning for startavgifter. Denne modulen ble benyttet av Namsos svømmeklubb når de arrangerte NM. Den andre modulen er for å administrere svømmeklubber der alt av aktiviteter i klubb kan registreres.

-Det var Dahlberg fra Fauske som forklarte svømmingen og jeg som programmerte, forklarte Oskar om dataverktøyets tilblivelse. Programvare benyttes fortsatt til ikke-approberte stevner.

Oskar ble etter hvert valgt inn i kretsstyret. Sammen med Anne Hansen fra Fauske SK dro han i gang treningsleir i Boden. I 2001 arrangerte Sortland SLK sin oppstartsleir i Boden. De inviterte med seg andre klubber og året etter overtok kretsen arrangementet.

-I 2002 besto leiren av de eldste og det var rundt 50 deltakere. Parallelt med dette arrangerte Fauske en leir for de yngre i Älvsbyen. Året etter tok vi bruk Kyrkstugorna i Boden og samlet hele leira på en plass, sier Oskar om treningsleira som gjennom 20 år fylte Bodens Camping i uke 32.

På det meste var det 120 svømmere fra Nordland og Troms i aktivitet i Boden, og en av de faste postene var å ha alle svømmerne i bassenget samtidig.

Det var i Oskars periode at Tverlandets januarstevne fant sin plass. Svømmegruppa hadde arrangert høststevne, men opplevde en stevnekollisjon som krevde flytting. Terminlista for Nordland hadde ingen stevner i januar og valget var enkelt.

Svømmegruppas heder til Oskar kom naturlig nok under stevnet i januar. Even Ediassen ledet hovedlaget og Oskar ble høytidelig slått til «Ridder av den gylne badehette» etter 17 års innsats i klubb og krets.

Overhaling av bassenget

I 1999 kom Stein Egil Helskog med i svømmegruppa. I likhet med Oskar var inngangen Barnas svømmeskole. Her var det tidvis venteliste for å komme med på kursene. Stein Egil fortsatte som trener for C-gruppa, og etterhvert B-gruppa i samarbeid med Tore Andreas Skogvold. Ved siden av innsatsen i svømmehallen var han håndballtrener.

-Jeg hadde fri kun en ettermiddag i uka gjennom et par vintre, forteller Stein Egil om livet som frivillig.

Bassenget selv nærmet seg sin 30 årsdag, og var preget av bruk. Renseanlegget måtte skiftes og selve svømmehallen hadde behov for en ansiktsløfting.

Første skrittet i denne prosessen var å hente garderobeskapene i den gamle svømmehallen i Rensåsen. De står fortsatt i garderobene.

Senere ble treningsøkt i bassenget ble byttet ut med bæring av sand til renseanlegget, maling av vegger i svømmehallen, montering av diskolys og bygging av tribune. Svømmehallen fikk nye gardiner og både musikkanlegg og tavle ble montert. Siste etappe for bygging av nytt basseng var etablering av utstyrsrom inntil svømmehallen.

Kreativiteten var fortsatt stor når inntekter skulle skaffes. Salten Bredbånd henvendte seg til Idrettslaget for salg av internettilkobling. Salget var provisjonsbasert og svømmegruppa tjente inn såpass at det var behagelig å være økonomiansvalig for svømmerne. I dag heter selskapet Signal og Altibox-pakken benyttes mye på Tverlandet.

-Vi begynte etter hvert å dra til Namsos på langbanestevne. Ellers deltok jeg i Boden flere ganger, sier Stein Egil som i dag er dommer og ofte benyttet som starter på stevner i nærområder.

Ny vekst

Dagens hovedtrener er Kenneth Ness. Han kom med i en tid der eldste treningsgruppe kun hadde tre svømmere.

-I dag er vi 8-9 på eldste gruppa pluss tre som hospiterer fra B-gruppa. De jobber godt, forteller Kenneth fra bassengkanten. Totalt er det 30 svømmere i de ulike treningsgruppene.

Barnas svømmeskole kalles når Norges Svømmeskole og følger retningslinjer gitt av Svømmeforbundet. 56 barn har sin ukentlige svømmeopplæring i bassenget

Årets utgave av oppstartsleiren går til Umeå og nytt 50-metersbasseng. Det skal teknikk finpusses og miljø bygges på ny. I mellomtiden jobber styreleder Therese Einvik på spreng for å få realisert nytt basseng.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.