Informasjon til foreldre

Postet av Tverlandet Idrettslag den 11. Mai 2017

Velkommen som foreldre i Fotballgruppa

Tverlandet Idrettslag er et breddeidrettslag som ble stiftet i 1928.

Fotballgruppa har i dag ca. 300 aktive medlemmer (spillere og trenere).

 • I aldersbestemte klasser har TIL både jente- og guttelag fra miniputt 6 år til og med Gutter 16.
 • I 2017 -sesongen spiller seniorlaget i 6. divisjon.
 • Klubben har 1 kunstgressbane og klubbkontor i Samfunnshuset.

Tverlandet idrettslag visjon er:

Tverlandet idrettslag - Knutepunktet hvor den stolte Tverlending skapes

Hvilket tilbud får du ved et medlemskap i Tverlandet idrettslag - fotballgruppa?

 • Faste treningstider på kunstgressbane, Tverlandshall og Nordlandshall som gir spillerne gode treningsmuligheter
 • Mulighet for å delta på cuper og i seriespill
 • Drakter og felles treningsutstyr
 • Fotballen som sosial arena - positiv fritidssyssel
 • Utviklingsmuligheter som fotballspiller
 • Vi gir trenerne mulighet for å gå på kurs og videreutdanning
 • Vi gir ungene våre et flott oppvekstmiljø – og Tverlandet kunstgressbane er et samlingspunkt

 

Organisering av Fotballgruppa:

Styret: Styret består av 6-8 medlemmer, hvorav 2 velges på årsmøtet (leder og økonomiansvarlig).

Pr. tiden er Lars Jørgen Thommesen leder i Fotballgruppa, og økonomiansvarlig er Arnfinn Karlsen

 

Lagene organiseres med følgende roller:

 • Lagledere: Hvert lag skal ha en lagleder. Vedkommende har ansvaret for påmelding til seriespill og cuper, og skal ha orden på lagslistene.
 • Økonomiansvarlig: Hvert lag skal ha en økonomiansvarlig som holder oversikt over inn- og utbetalinger som laget foretar seg. Ved all utbetaling skal transaksjonen dobbel signeres (iht. retningslinjer fra hovedlaget)
 • Trenere: Hvert lag skal minimum ha to trenere (Med unntak av seniorlaget). Disse har ansvaret for alle fotballfaglige aktiviteter. Uttak av lag som skal spille kamp osv.
 • Foreldrekontakter: Koordinerer alle dugnadsoppdrag. Videreformidler henvendelser fra foreldre til trenere/lagledere ved behov

 

Medlemsavgift og treningsavgift

Alle medlemmer betaler medlemsavgift til Tverlandet Idrettslag og alle spillere betaler i tillegg treningsavgift til fotballgruppa.

Medlemsavgiften for enkeltmedlemskap ligger på kr 555,- og for familiemedlemskap kr 755,-

Treningsavgiften har lavest sats for de yngste spillerne og øker med alderen.

For 2017 gjelder følgende: gjeldende fra 01.01.2017

Faktureres i to deler, vår og høst

Minigutter/jenter 6 år 700 (350 + 350)

Minigutter/jenter 7-8 år 800 (400 + 400)

Minigutter/jenter 9–10år 900 (450 + 450)

Minigutter/jenter 11-12 år 1000 (500 + 500)

Smågutter/jenter 13-14 år 1600 (800 + 800)

Gutter/jenter 15–16 år 2100 (1050 + 1050)

Junior/rekrutt 17–19 år 3000 (1500 + 1500)

Senior herrer 20+ 3500 (1750 + 1750)

Hvis du vil endre fra enkeltmedlemskap til familiemedlemskap, eller motsatt, ta kontakt med Fotballgruppa, Tverlandet IL på mail: fotball@tverlandetil.no

 

Frivillig innsats

Klubben drives på basis av frivillig innsats fra foreldrene. Derfor må man som foreldre delta på ulike typer dugnadsarbeid. Det må påregnes ca 10 – 15 timer dugnadsinnsats pr. år pr. spiller. I tillegg kommer andre typer salgsdugnader. Dette må gjøres for å holde medlemsavgift og treningsavgift så lave som mulig.

De vanligste aktivitetene for aldersbestemte lag er fordelt slik i løpet av året:

 

Januar Toalettpapirsalg 4 sekker per spiller/familie. Alle 4 sekker selges for kr 1300,-

April  Vårdugnad TKB Klargjøre hus og anlegg til serieåpning

April Tverlandslotteriet Loddark selges for kr 800,- Ett ark per spiller/familie. Hvert lag fremskaffer premier

Mai Badeandløp (Herrelaget) Spillerne selger ender. Laget bidrar med å fremskaffe premier.

Juni Toalettpapirsalg 4 sekker per spiller/familie. Alle 4 sekker selges for kr 1300,-

Våren  Fair Play Arrangement Aldersbestemte lag Hvert lag får ansvar for arrangement iht. utarbeidet liste. Kiosksalg samt banevakt.

August Parken – dugnad (Herrelaget) Antall spillere er avhengig av innmeldt behov fra Parkenledelsen

Oktober Høstdugnad TKB Forberede anlegget til vinteren. Mål flyttes vekk for vinteren.

Oktober Tine Fotballskole (Herrelaget) Gjennomføres i høstferien.

Oktober Toalettpapirsalg 4 sekker per spiller/familie. Alle 4 sekker selges for kr 1300,-

Høst Fair Play Arrangement Aldersbestemte lag Hvert lag får ansvar for arrangement iht. utarbeidet liste. Kiosksalg samt banevakt.

November Tverlandslotteriet Loddark selges for kr 800,-. Ett ark per spiller/familie. Hvert lag fremskaffer premier

Hele året Vedlikehold av bane

 

I tillegg er det noen faste dugnader for Idrettslaget, som er fordelt slik:

 

Tverlandsmessa (Skal ikke avholdes i 2017)

Salg av SALVA (sokker): 2 ganger i året er hver familie/spiller pålagt å selge EN pose med Salva sokker. 

 

Innmelding/utmelding

Styret har vedtatt en tydeligere struktur for inn og utmelding.

Spillere kan meldes ut i perioden fra 1. juli – 15. august, før treningsavgiften for høsten sendes ut, eller fra 1. november til – 1. desember når sesongen er slutt og

før ny sesong starter. Ved utmelding innenfor de oppgitte perioder ovenfor, vil man unngå å måtte betale for ting man ikke bruker/benytter seg av. Ved utmelding utenom disse tidspunktene må både treningsavgift og dugnadsprodukter betales.

Spillere som enten melder seg inn eller ut av klubben må sende inn epost med nødvendige opplysninger til Post@tverlandetil.no eller fotball@tverlandetil.no.

 

Grasrotandelen

Til slutt kommer en oppfordring til alle om å spre budskapet om Grasrotandelen – dette er en fin inntekt til klubben, men vi må kontinuerlig jobbe for å skaffe flere

tilhengere 

 

Fotballgruppa,

Tverlandet idrettslag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.